Što je zapravo SRMA kod pasa?

Sterilni gnojni meningitis-arteritis (steroid responsive meningitis-arteritis, SRMA) spada u idiopatske autoimunosne bolesti središnjeg živčanog sustava, a karakterizira ga upala moždanih ovojnica (meninge) i meningealnih arterija. Točan uzrok nastanka SRMA-e nije poznat, no razvoju bolesti pridonose imunopatološki mehanizmi. Meningitis-arteritis je osjetljiv na steroide te je učestaliji kod mladih pasa određenih pasmina poput biglova, njemačkih ovčara, njemačkih boksera i bernskih planinskih pasa. Bolest ima dva oblika: akutni (iznenadno pojavljivanje simptoma) i kronični (prtrahirani) oblik. U akutnom obliku bolesti se pojavljuje povišena tjelesna temperatura (često i do 42°C), hiperestezija (pojačana osjetljivost na dodir) te smanjena volja ljubimca za kretanjem. Vlasnici često primijete opću promjenu ponašanja te ukočeno držanje (bolnost i ukočenost u području vrata i drugih dijelova tijela). Psi često znaju zacviljeti i pri spontanim kretnjama vratom, a pri pasivnim kretnjama gotovo redovito bolno vokaliziraju. U kroničnom obliku bolesti se pojavljuju češće epizode uz simptome neurološkog deficita poput ataksije (gubitak koordinacije mišićnih pokreta), parapareza ili tetrapareza, a ti simptomi upućuju na zahvaćenost kralježnične moždine i/ili multifokalne lezije koje su odraz sekundarnih oštećenja parenhima središnjeg živčanog sustava. Upala zahvaća i zglobove koji mogu biti otečeni zbog čega će biti psi imati ukočen i otežan način hodanja.

Kako se bolest dijagnosticira?

U dijagnozi je osim anamneze i kliničkog pregleda potrebno napraviti RTG pretragu i kompjutorsku tomografiju (CT) kako bi se dobio detaljniji uvid u stanje organizma psa. Veterinar treba isključiti razne uzroke boli u kralježnici poput infekcije kostiju ili mekog tkiva, imunološki posredovane bolesti zglobova itd. te se radi analiza cerebrospinalne tekućine (likvora) uzimanjem uzoraka likvora iz vrata ili donjeg dijela kralježnice na sterilan način u općoj anesteziji. U likvoru se očituje vrlo visok broj proteina, visoke razine imunoglobulina A i neutrofili. U hemogramu je u akutnom obliku moguće utvrditi leukocitozu (povećan broj leukocita) sa skretanjem ulijevo i ubrzanu sedimentaciju eritrocita dok u protrahiranom obliku bolesti u hemogramu često nema promjena. Jedini nalaz u serumu koji se smatra specifičnim za bolest je povećana koncentracija imunoglobulina A, no kako se takav nalaz može očekivati i u slučaju bakterijskog meningitisa, potrebno je diferencijalno dijagnostički razlikovati bakterijski meningitis od SRMA-e bakteriološkom pretragom likvora, odnosno isključivanjem infektivnih uzročnika. Patohistološkom dijagnozom se u moždanim ovojnicama dokazuje infiltracija makrofaga, limfocita i plazma stanica.

Samu dijagnozu bolesti potvrđuje i povoljan učinak liječenja steroidima.

Glavni cilj liječenja je supresija imunološkog sustava visokim dozama kortikosteroida poput prednizolona. Kortikosteroidi inhibiraju proizvodnju citokina i leukotriena te invaziju upalnih stanica kroz krvno-moždanu barijeru te reduciraju oštećenje parenhima.  Početak liječenja počinje s visokom dozom koja se s vremenom polagano smanjuje, no terapija je dugotrajna. Pse je tijekom liječenja potrebno kontrolirati kako bi se vidjelo djeluje li lijek i ima li popratnih nuspojava na funkciju organa. Nuspojave ovise o dozi, a uključuju povećanu žeđ i glad (posljedično se povećava mokrenje i nastaje debljanje), letargiju, dahtanje i povećan rizik od nastanka infekcija. Koliko često je potrebno raditi kontrolne preglede krvi i biokemijske parametre ovisi o odgovoru psa na liječenje.

Recidivi SRMA-e su mogući tijekom liječenja ili nakon prekida liječenja pa otprilike 20% pacijenata sa SRMA-om će imati recidiv. Ne postoji specifična hranidba za pse sa SRMA-om pa je psa važno promatrati kao individualnu jedinku te odabrati hranu prema starosti, intenzitetu aktivnosti i simptoma bolesti. Na sam odabir hrane uvelike utječu i biokemijski parametri koji nam daju uvid u funkcije svih organa u tijelu. Za bilo kakve dodatke hranidbi poput vitamina, preparata s kondroitinom i glukozaminom je potrebno savjetovati se s veterinarom koji će prema zdravstvenom stanju psa predložiti najbolji preparat.

Psi sa SRMA-om uz redovite kontrole, pravilnu kućnu i veterinarsku njegu te optimalnu hranidbu mogu živjeti kvalitetan i ispunjen život.

Pitajte naše veterinare:

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here